Sunday, February 12, 2012

Mendalak & Membottom @ Tutong

Ahad..Jam 8 pagi Aku bersama Pjul mendalak di sengkarai. Aku hanya belurih 1 seekor dalak dan 3x lapas. Manakala Pjul belurih 2 ekor dalak. Jam 10 kami betukar membottom di kuala tutong yang hanya Pjul saja belurih seekor ungah dan kalikitok. Till next time;)

No comments: